logga

Kombinationsprotetik

Konuskonstruktioner och attachementteknik. Vi hjälper gärna till med olika förslag.

New Dent AB   |   Box 4294   |    102 66 Stockholm   |   Tel 08-6409095   |   info@newdent.se